PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Przed rozpoczęciem kursu przygotowującego do zdania egzaminu na prawo jazdy wymagane jest wyrobienie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ PKK obejmujące następujące czynności:

1. Wizyta u lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o zdolności do prowadzenia pojazdu.

2. Wizyta u fotografa i zrobienie odpowiedniego zdjęcia wymaganego do dokumentu prawa jazdy.

3. Wizyta w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania kandydata na kierowcę.

Swarzędz lub okolice:
Adres:
Jackowskiego 18, 
60-509 Poznań
powiat.poznan.pl

jak dojechać

Kliknij w jak dojechać, aby wyznaczyć trasę z dowolnego miejsca.