Kurs kat. „A”

– zajęcia teoretyczne stacjonarne
– 20godzin zajęć praktycznych
– e-learning kat.A, testy egzaminacyjne
– kurs pomocy przedlekarskiej
- zniżka na badanie

Kurs kat. A

2699 zł

>zajęcia teoretyczne
> 20 godzin zajęć praktycznych
> e-learning kat.A,
> kurs pomocy przedlekarskiej
> aplikacja z testami
> zniżka na badania

Sezon 2024 na Yamaha MT07 z ABS
– zapraszamy ,zapewniamy świetny instruktarz co potwierdza wysoka zdawalność ! Yamaha MT07 z ABS ! 
– taka jak na egzaminie!
uczymy nie tylko zdać egzamin, ale też bezpiecznej zgodnej z techniką prowadzenia jednośladu jazdy !
dowiesz się co to przeciwskręt i wprowadzisz go w praktykę !
u nas instruktor jedzie za Tobą autem, tak jak na egzaminie !!! 
100% satysfakcji, tyle samo zdawalności ! 
z Wami dla Was !
Nr. konta bankowego
82 1050 1520 1000 0091 3310 2930 


Zapraszamy na kurs ekspres w 30dni roboczych 2999zł    

Zapisz się

Biuro czynne : 
poniedziałek 14.00 – 18.00 
środa 16.00 – 17.00 
czwartek 16.00 – 17.00

Zapisz się 

Informacje

Zgodnie z  przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dla meldowanych  w Swarzędzu oraz  okolicach, będzie to Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie lub u nas w siedzibie)
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.