Kurs kat. „Am”

-zajęcia teoretyczne
-5 godzin zajęć praktycznych
-e-learning kat.Am, testy
– kurs pomocy przedlekarskiej
- aplikacja z testami

Kurs kat. AM

999 zł  -automat
1099zł -manual
5h jazdy

>zajęcia teoretyczne
> 5 godzin zajęć praktycznych
> e-learning kat.AM,
> kurs pomocy przedlekarskiej
> aplikacja z testami
> zniżka na badania


PRAWO JAZDY dla Twojego NASTOLATKA !
Kategoria Am – uprawnia  do prowadzenia motoroweru, jak również czterokołowca lekkiego . Znaczy to tyle że w ciepłe dni można jeździć skuterem a w całym sezonie samochodzikiem np. Microcar, Ligier, Grecaw, Aixam oraz podobnymi, których masa własna nie przekracza 350kg. Zatem wyślij dziecko na kurs i ciesz się dodatkowym kierowcą w domu !
Zapewniamy świetny instruktarz co potwierdza wysoka zdawalność!

wystarczy 13 lat i 9 miesięcy !


Yamaha YN NEOS !  (automat) –  taka sama jak egzaminacyjna
oraz
Junak 906 ! 
(manualna skrzynia) - taki sam jak na egzaminie !

u nas instruktor jedzie za Tobą autem, tak jak na egzaminie !!!
 kat Am – nie ma ustalonej trasy egzaminacyjnej !!!

10h zajęć praktycznych 1500zł automat, 1600zł manual
Kurs  ekspres  w 5 dni plus 300zł do ceny podstawowej

Nr. konta bankowego
82 1050 1520 1000 0091 3310 2930 

Zapisz się

Biuro czynne : 
poniedziałek 14.00 – 18.00 
środa 16.00 – 17.00 
czwartek 16.00 – 17.00

Zapisz się 

Informacje

Zgodnie z nowym przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dla meldowanych  w Swarzędzu oraz  okolicach, będzie to Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie lub u nas w siedzibie)
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.