Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:

-motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
-motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;

-20godzin zajęć praktycznych-pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;

-zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Kurs kat. A1

2299 zł

>zajęcia teoretyczne
> 20 godzin zajęć praktycznych
> e-learning kat.A,
> kurs pomocy przedlekarskiej
> testy
> zniżka na badania

Prawo jazdy na motocykl od 16lat!
Mamy ofertę dla Ciebie, jeździmy Yamachą MT125 taką jak na egzaminie państwowym
. 🙂

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania:
motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg;
motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM;
zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy.

Motocyklem do szkoły i nie tylko  lubisz jednoślady, chcesz być niezależny(a), zbliżasz się do 16 urodzin ?
Zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. A1 – on jest dla Ciebie !


Nr. konta bankowego
82 1050 1520 1000 0091 3310 2930 


Kurs ekspres 21dni – 2500zł

Zapisz się

Biuro czynne : 
poniedziałek 14.00 – 18.00 
środa 16.00 – 17.00 
czwartek 16.00 – 17.00

Zapisz się 

Informacje

Zgodnie z  przepisami, które zaczęły obowiązywać 19 stycznia 2013 r., kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia jest zobowiązany uzyskać w starostwie tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).
Profil Kandydata na Kierowcę można uzyskać w Wydziale Komunikacji właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Dla meldowanych  w Swarzędzu oraz  okolicach, będzie to Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18
W celu uzyskania PKK kandydat na kierowcę musimy dostarczyć do starostwa następujące dokumenty:
1.    Wniosek o wydanie prawa jazdy (do pobrania w starostwie lub u nas w siedzibie)
2.    Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna – jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia(tylko dla kat AM, A1)
3.    Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4.    Kolorową fotografię 3,5×4,5cm
5.    Kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli je posiada
6.    Upoważnienie – jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie
Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę. Posiadając już numer PKK, należy następnie zapisać się na kurs w szkole jazdy.