Home > PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

PKK (Profil Kandydata na Kierowcę)

Przed rozpoczęciem kursu przygotowującego do zdania egzaminu na prawo jazdy wymagane jest wyrobienie PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ PKK obejmujące następujące czynności:

1. Wizyta u lekarza posiadającego uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o zdolności do prowadzenia pojazdu.

2. Wizyta u fotografa i zrobienie odpowiedniego zdjęcia wymaganego do dokumentu prawa jazdy.

3. Wizyta w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania kandydata na kierowcę.


Swarzędz lub okolice:

Adres:

Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

powiat.poznan.pl


Poznań:

Adres:

Gronowa 22A

61-655 Poznań


4.Otrzymany kod PKK kandydat na kierowcę dostarcza do biura OSK Magdalenka.

Call Now Button